Услуги


Извънгабаритни товари


 

Изследване изпълнимостта и бюджетиране на целия проект.
Изпълнение и координиране на всички поддоставчици
Кандидатстване и получаване на всички необходими документи и разрешителни за превоз
Подаване документи за необходимите разрешителни за обмитяване

Организация на

  • морски превоз

  • авто превоз

  • речен превоз

  • обработка на пристанище

  • превоз от пристанище до обекта

 

Всички права запазаени © 2008
Дизайн и поддръжка ДотМедиа